BE kombinált kategória

Milyen járműveket vezethetek vele?

„B” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvényt, ahol a járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege meghaladja a 3500 kg-ot.

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
  • “B” kategóriás, nem kezdő, érvényes vezetői engedély
  • I. csoportú orvosi alkalmassági igazolás
  • Betöltött legalább 17 év 6 hónapos életkor

Mikor tehetek elméleti vizsgát? Betöltött 17 év 9 hónapos életkor után.

Mikor tehetek járműkezelési vizsgát? Betöltött 18. életév után.

 

A képzés tantárgyai és kötelező minimális óraszámai:

Elmélet:

Közlekedési alapismeretek**

Járművezetés elmélete**

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek**

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás**

Hatósági elméleti vizsga  75 perc

** Az e-learning rendszerű elméleti képzés időtartama a tanuló igényei szerint rugalmasan alakítható a 180 nap/75 órás rendelkezésre állási kereten, valamint a 15 nap/10 órás póthozzáférési kereten belül.


Gyakorlat

Alapoktatás: 6 óra

Hatósági rutin vizsga: 20 perc

Városi vezetés: 4 óra

Országúti vezetés: 4 óra

Hegyvidéki vezetés: 2 óra

Hatósági forgalmi vizsga: 1 óra

Összesen: 17 óra 20 perc


Tanfolyam díjak:

Elméleti tanfolyam (e-learning) díja: 23 000 Ft/tananyag (póthozzáférés: 6 100 Ft)

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési ismeretek tanfolyam és gyakorlati képzés: jelenleg nem folytatunk gyakorlati oktatást, a sikeres elméleti vizsgát követően képzési igazolással másik iskolánál megkezdhető a BÜ tanfolyam és gyakorlati képzés

 

Hatósági vizsgadíjak:

Közlekedési alapismeretek (elmélet):4 600Ft

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (elmélet):*4 600 Ft

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás (elmélet):*4 600 Ft

Biztonsági ell. és üzemeltetési ismeretek (gyakorlat):*4 400 Ft

Rutin (gyakorlat):3 500 Ft

Forgalmi (gyakorlat):11 000 Ft

Összesen: 32 700 Ft

+ 7 900 Ft elsősegélynyújtási ismeretek vizsga (amennyiben szükséges)
Elsősegély-nyújtási ismeretekből nem kell vizsgát tenned, ha 1984. január 1. után bármely járműkategóriára jogosítványt szereztél, vagy a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletbenfoglalt iskolai végzettséggel rendelkezel.

*Amennyiben megfelelő szakirányú iskolai végzettséggel rendelkezel, az adott tantárgyból és vizsga alól mentességet élvezel, de az e-learning formában megvalósuló teljes elméleti képzést ebben az esetben is rendelkezdésedre bocsátjuk.

Az aktuális mutatószámokról itt tájékozódhat.

 

Próbáld ki a demo tananyagot

Jelentkezés