BE kombinált kategória

Milyen járműveket vezethetek vele?

„B” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvényt, ahol a járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege meghaladja a 3500 kg-ot.

A jelentkezés feltétele

 • Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
 • “B” kategóriás, nem kezdő, érvényes vezetői engedély
 • I. csoportú orvosi alkalmassági igazolás
 • Betöltött legalább 17 év 6 hónap
 • Legalább alapfokú iskolai végzettség (Bemutatása elméleti vizsga előtt  a KAV felé történik)
 • Nem magyar állampolgárság esetén – érvényes tartózkodási engedély

 

Mikor tehet elméleti vizsgát? Betöltött 17 év 9 hónapos életkor után.

Mikor tehet járműkezelési vizsgát? Betöltött 18. életév után.

 

A képzés tantárgyai és kötelező minimális óraszámai:

 

Elmélet:

 • Közlekedési alapismeretek
 • Járművezetés elmélete
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
 • Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás

Hatósági elméleti vizsga ideje: 75 perc

 

Tanfolyamok:

E-learning tanfolyam: 30.000 Ft (75 óra/180 nap)

(póthozzáférés: 8.000 Ft – 10 óra/30 nap)

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési ismeretek tanfolyam díja: 10.000 Ft/tanfolyam

Az e-learning rendszerű elméleti képzés időtartama a tanuló igényei szerint rugalmasan alakítható a 180 nap/75 órás rendelkezésre állási kereten, valamint a 30 nap/10 órás póthozzáférési kereten belül.

 

 

Tantárgyi mentesség a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben foglalt iskolai végzettség birtokában kérhető az iskolában, a tanfolyam megkezdése előtt, a képesítést adó dokumentum bemutatásával.

Amennyiben megfelelő szakirányú iskolai végzettséggel rendelkezik, az adott tantárgyból és vizsga alól mentességet élvez, de az e-learning formában megvalósuló teljes elméleti képzést ebben az esetben is rendelkezésére bocsátjuk.

 

Gyakorlat:

Alapoktatás: 6 óra

Hatósági rutin vizsga: 20 perc

 • Városi vezetés: 8 óra
 • Országúti vezetés: 2 óra

Hatósági forgalmi vizsga: 1 óra

Összesen: 17 óra 20 perc

 

Gyakorlati képzés: 8.000 Ft/óra (a pótóra díja megegyezik az alapóra díjával)

 

Hatósági vizsgadíjak:

 • Közlekedési alapismeretek (elmélet): 4.600Ft
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (elmélet): 4.600 Ft
 • Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás (elmélet): 4.600 Ft
 • Bizt. ell. és üzemeltetési ismeretek (gyakorlat): 4.400 Ft
 • Rutin (gyakorlat): 3.500 Ft
 • Forgalmi (gyakorlat): 11.000 Ft

Összesen: 32.700 Ft

Készpénzes, bankkártyás és elektronikus fizetési mód is lehetséges.

 

+ 12.100 Ft elsősegélynyújtási ismeretek vizsga (amennyiben szükséges)

Elsősegélynyújtó vizsga szükséges a vezetői engedély kiváltásához.

Ez akár a járművezetői képzés ideje alatt, azzal párhuzamosan is elvégezhető. Az elsősegélynyújtási ismeretekből tett sikeres vizsga elvégzéséről igazolás kerül kiállításra, amely elektronikus úton is továbbításra kerül a vezetői engedély nyilvántartás részére, azonban a papír alapú igazolást is meg kell őrizni, mert a vezetői engedély igénylésekor szükség lehet rá.  A kártya bemutatása az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál – Kormányhivatal Járási Hivatala, Kormányablak – történik.

(Elsősegély nyújtási ismeretekből nem kell vizsgát tennie, ha 1984. január 1. után kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy – 31/1992. (XII. 19.) NM rendeletet értelmében – végzettsége alapján felmentést kapott.)

 

Az aktuális mutatószámainkat itt találja.

 

Felkészüléséhez és vizsgáihoz sok sikert kívánunk!

E-KUPON ELFOGADÓHELY vagyunk!

További kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!

 

FNYSZ: B/2020/001203