CE kombinált kategória

Milyen járműveket vezethet vele?

„C” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvényt.

 

A jelentkezés feltételei:

 • Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
 • Legalább alapfokú iskolai végzettség (Bemutatása elméleti vizsga előtt a KAV felé történik)
 • „C” kategória és nem kezdő, érvényes vezetői engedély vagy 1 évnél nem régebbi kategóriás vizsgaigazolás
 • II. csoportú orvosi alkalmassági igazolás
 • Betöltött legalább 17 év 6 hónap
 • Nem magyar állampolgárság esetén- érvényes tartózkodási engedély

 

 • Mikor tehet elméleti vizsgákat? Betöltött 17 év 9 hónapos életkor után.
 • Mikor tehet gyakorlati vizsgákat? Betöltött 18 életév után.

A „CE” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 18. életév betöltésétől is kiadható, azonban ezen gépjármű vezetésére jogosító engedélyek a 21. életév betöltéséig kizárólag Magyarország területén jogosítanak vezetésre.

 

Képzés tantárgyai és kötelező minimális óraszámai:

 

Elmélet:

 • Közlekedési alapismeretek
 • Járművezetés elmélete
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

Hatósági elméleti vizsga ideje: 50 perc

 

E-learning tanfolyam:  30.000 Ft (75 óra/180 nap)

(póthozzáférés: 8.000 Ft – 10 óra/30 nap)

Biztonsági ell. és üzemeltetési ismeretek tanfolyam díja: 13.000 Ft/tanfolyam

Az e-learning rendszerű elméleti képzés időtartama a tanuló igényei szerint rugalmasan alakítható a 180 nap/75 órás rendelkezésre állási kereten, valamint a 30 nap/10 órás póthozzáférési kereten belül.

 

 

Tantárgyi mentesség a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben foglalt iskolai végzettség birtokában kérhető az iskolában, a tanfolyam megkezdése előtt, a képesítést adó dokumentum bemutatásával.

Amennyiben megfelelő szakirányú iskolai végzettséggel rendelkezik, az adott tantárgyból és vizsga alól mentességet élvez, de az e-learning formában megvalósuló teljes elméleti képzést ebben az esetben is rendelkezésére bocsátjuk.

 

Gyakorlat:

 • Alapoktatás: 6 óra
 • Hatósági rutinvizsga ideje: 20 perc

 

 • Városi vezetés: 4 óra
 • Országúti vezetés: 2 óra
 • Hegyvidéki vezetés: 2 óra
 • Hatósági forgalmi vizsga ideje: 1 óra

Gyakorlati képzés: 9.500 Ft/óra (a pótóra díja megegyezik az alapóra díjával)

 

Hatósági vizsgadíjak:

 • Közlekedési alapismeretek (elmélet): 4.600 Ft
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (elmélet): 4.600 Ft
 • Biztonsági ell. és üzemeltetési ismeretek (gyakorlat): 4.400 Ft
 • Rutin (gyakorlat): 3.500 Ft
 • Forgalmi(gyakorlat): 11.000 Ft

Összesen: 28.100 Ft

 

Készpénzes, bankkártyás és elektronikus fizetési mód is lehetséges.

 

 

+ 12.100 Ft elsősegélynyújtási ismeretek vizsga (amennyiben szükséges)

Elsősegélynyújtó vizsga szükséges a vezetői engedély kiváltásához.

Ez akár a járművezetői képzés ideje alatt, azzal párhuzamosan is elvégezhető. Az elsősegélynyújtási ismeretekből tett sikeres vizsga elvégzéséről igazolás kerül kiállításra, amely elektronikus úton is továbbításra kerül a vezetői engedély nyilvántartás részére, azonban a papír alapú igazolást is meg kell őrizni, mert a vezetői engedély igénylésekor szükség lehet rá.  A kártya bemutatása az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál – Kormányhivatal Járási Hivatala, Kormányablak – történik.

(Elsősegély nyújtási ismeretekből nem kell vizsgát tennie, ha 1984. január 1. után kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy – 31/1992. (XII. 19.) NM rendeletet értelmében – végzettsége alapján felmentést kapott.)

 

Az aktuális mutatószámainkat itt találja.

“CE” KATEGÓRIÁRA ÉPÜLŐ GKI SZAKTANFOLYAMRÓL EZEN AZ OLDALON TÁJÉKOZÓDHAT. 

 

Felkészüléséhez és vizsgáihoz sok sikert kívánunk!

E-KUPON ELFOGADÓHELY vagyunk!

További kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!

 

 

FNYSZ: B/2020/001203