C kategória

Milyen járműveket vezethet vele?

A nem „D1” vagy „D” kategóriába tartozó, 3500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű, és a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjárművet, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvényt.

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
  • Legalább alapfokú iskolai végzettség
  • „B” kategóriás érvényes vezetői engedély
  • II. csoportú orvosi alkalmassági igazolás
  • Betöltött legalább 17 év 6 hónapos életkor

 

Mikor tehet elméleti vizsgát? Betöltött 17 év 9 hónapos életkor után.

Mikor tehet gyakorlati vizsgákat? Betöltött 18. életév után.

A „C” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 18. életév betöltésétől is kiadható, azonban ezen gépjármű vezetésére jogosító engedélyek a 21. életév betöltéséig kizárólag Magyarország területén jogosítanak vezetésre.

 

 

Képzés tantárgyai és kötelező minimális óraszámai:

Elmélet:

Közlekedési alapismeretek**

Járművezetés elmélete**

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek**

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás**

Hatósági elméleti vizsga 75 perc

 

** Az e-learning rendszerű elméleti képzés időtartama a tanuló igényei szerint rugalmasan alakítható a 180 nap/75 órás rendelkezésre állási kereten, valamint a 15 nap/10 órás póthozzáférési kereten belül.

Gyakorlat:

Biztonsági ell. és üzemeltetési ismeretek 14 óra

Biztonsági ell. és üzemeltetési ismeretek vizsga 20 perc

Alapoktatás: 6 óra

Rutinvizsga: 15 perc

Városi vezetés: 15 óra

Országúti vezetés: 4 óra

Hegyvidéki vezetés: 2 óra

Éjszakai vezetés: 2 óra

Hatósági forgalmi vizsga: 1 óra

 


Elméleti tanfolyam (e-learning) díja: 30 000 Ft/tananyag (póthozzáférés: 8 000 Ft)

Biztonsági ell. és üzemeltetési ismeretek tanfolyam díja: 15 000 Ft/tanfolyam

Gyakorlati képzés: 4 700 Ft/órától, választott oktatótól függően (a pótóra díja megegyezik az alapóra díjával)

 

Hatósági vizsgadíjak:

Közlekedési alapismeretek (elmélet): 4 600 Ft

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (elmélet):* 4 600 Ft

Munkavédelem (elmélet):* 4 600 Ft

Biztonsági ell. és üzemeltetési ismeretek (gyakorlat):* 4 400 Ft

Rutin (gyakorlat): 3 500 Ft

Forgalmi(gyakorlat): 11 000 Ft

Összesen: 32 700 Ft

Készpénzes, bankkártyás és elektronikus fizetési mód is lehetséges.


+ 7 900 Ft elsősegélynyújtási ismeretek vizsga (amennyiben szükséges)

Elsősegélynyújtási ismeretekből nem kell vizsgát tennie, ha 1984. január 1. után kiállítottvezetői engedéllyel vagy a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben foglalt iskolai végzettséggel rendelkezik.

* Amennyiben megfelelő szakirányú iskolai végzettséggel rendelkezik, az adott tantárgyból és vizsga alól mentességet élvez, de az e-learning formában megvalósuló teljes elméleti képzést ebben az esetben is rendelkezdésére bocsátjuk.

Az aktuális mutatószámokról itt tájékozódhat.

Próbáld ki a demo tananyagot

Jelentkezés