B kategória

Milyen járműveket vezethet vele?

A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsit, amely vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű, valamint az ilyen gépjárműből és a hozzá kapcsolt, a vonatkozó jogszabályban meghatározott pótkocsiból álló járműszerelvényt.

 

A jelentkezés feltételei:

 • Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
 • Legalább alapfokú iskolai végzettség
 • Érvényes orvosi alkalmassági (nem szükséges, amennyiben orvosi érvényességhez kötött, érvényes vezetői engedélye van)
 • Betöltött legalább 16 év 6 hónapos életkor
 • Adóigazolvány (OM azonosító)
 • Nem magyar állampolgárság esetén – érvényes tartózkodási engedély

 

 • Mikor tehet elméleti vizsgát? Betöltött 16 év 9 hónapos életkor után.
 • Mikor tehet forgalmi vizsgát? Betöltött 17. életév után.

 

Képzés tantárgyai és kötelező minimális óraszámai:

Elmélet:

 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
 • Járművezetés elmélete
 • Közlekedési alapismeretek

Hatósági elméleti vizsga ideje: 55 perc

Elméleti tanfolyam (e-learning) díja: 30.000 Ft/tananyag (póthozzáférés: 8 000 Ft)

Az e-learning rendszerű elméleti képzés időtartama a tanuló igényei szerint rugalmasan alakítható a 180 nap/75 órás rendelkezésre állási kereten, valamint a 30 nap/10 órás póthozzáférési kereten belül.

 

Kiegészítő B kategóriás forgalmi vizsgára felkészítő oktatóanyag díja: 8.000 Ft (12 óra/180 nap)

(póthozzáférés: 6.000 Ft – 10 óra/30 nap)

 

Gyakorlat:

 • Alapoktatás: 9 óra
 • Városi vezetés: 14 óra
 • Országúti vezetés: 4 óra
 • Éjszakai vezetés: 2 óra

Hatósági forgalmi vizsga ideje: 1 óra

Összesen: 30 óra

Gyakorlati képzés: 7.000 Ft/órától, választott oktatótól függően (a pótóra díja megegyezik az alapóra díjával)

 

Hatósági vizsgadíjak:

Közlekedési alapismeretek (elmélet): 4.600 Ft

Forgalmi(gyakorlat): 11.000 Ft

Összesen: 15.600 Ft

 

+ 15.500 Ft elsősegélynyújtási ismeretek vizsga (amennyiben szükséges)

Elsősegélynyújtó vizsga szükséges a vezetői engedély kiváltásához.

Ez akár a járművezetői képzés ideje alatt, azzal párhuzamosan is elvégezhető. Az elsősegélynyújtási ismeretekből tett sikeres vizsga elvégzéséről igazolás kerül kiállításra, amely elektronikus úton is továbbításra kerül a vezetői engedély nyilvántartás részére, azonban a papír alapú igazolást is meg kell őrizni, mert a vezetői engedély igénylésekor szükség lehet rá.  A kártya bemutatása az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál – Kormányhivatal Járási Hivatala, Kormányablak – történik.

(Elsősegély nyújtási ismeretekből nem kell vizsgát tennie, ha 1984. január 1. után kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy – 31/1992. (XII. 19.) NM rendeletet értelmében – végzettsége alapján felmentést kapott.)

 

Az aktuális mutatószámainkat itt találja.

 

Felkészüléséhez és vizsgáihoz sok sikert kívánunk!

E-KUPON ELFOGADÓHELY vagyunk!

 

FNYSZ: B/2020/001203